Política de privacitat

COMUNICACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES.

 

En Compliment del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem en el seu coneixement que el responsable del tractament de les seves dades és:

 

Pair Of Shoes. NIF B62085477
PLAZA UNIVERSIDAD 8, ENLO 2 
08007 BARCELONA
TELÉFONO: 93 2640058
Dirección electrónica: info.eshop@aro.es o eshop@aro.es
Teléfono: +34 93 264 0058

 

Concretament, tractem les seves dades personals (nom, cognom, adreça, ciutat…) sobre la base d’una relació mercantil societària de compra-venda de béns, emmagatzemant les seves dades durant els 5 anys que legalment i fiscalment exigeix la legislació tributària espanyola.

 

Les seves dades no es donaran a tercers, excepte quan existeixi una obligació explícita.

 

Finalment, l’informem que si ho desitja, pot exercir els drets que el Reglament General de Protecció de Dades reconeix als interessats: A accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l’oblit, a la limitació del tractament en determinades circumstàncies, dirigint-se per escrit al correu  info.eshop@aro.es o eshop@aro.es amb còpia del seu DNI.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Reglament 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell sobre la protecció de les persones físiques quant al tractament de les dades personals i que regula el dret d’informació en la recollida de les dades, posem en el seu coneixement que PAIR OF SHOES, S.L. (d’ara endavant “PAIR OF SHOES”) és la responsable de les dades personals recollides, podent exercir els drets recollits en el Reglament davant aquesta.

D’aquesta manera l’informem que:

El Responsable del fitxer és:

 

PAIR OF SHOES, SL

B62085477

Plaça universitat, 8 *Entresòl 2,

08007 Barcelona.

info.eshop@aro.es o eshop@aro.es

 

 

Les seves FINALITATS seran, sobre la base de les funcionalitats que faci ús, les següents:

a) En el cas d’una compra-venda: Gestionar la relació comercial. *PAIR *OF *SHOES, tractarà les seves dades amb la finalitat de facilitar i permetre la relació comercial existent i dur a terme les gestions comptable fiscals i administratives de l’empresa. Per a poder oferir-li millor els nostres productes, elaborem un perfil del client sobre la base de la informació que vostè ens hagi facilitat.

 

b) En el cas de la subscripció a les nostres ofertes i novetats: La gestió de la subscripció i remissió d’aquestes.

 

 

La LEGITIMACIÓ per al tractament de les dades

En el cas de realitzar-se una compra venda, l’existència d’un contracte. La base legal per al tractament de les seves dades és l’existència i execució dels contractes de compra-venda.

 

En el cas de la subscripció a les nostres ofertes i novetats, prové del consentiment de l’interessat. La base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del seu consentiment per a rebre les nostres ofertes i novetats.

 

En el cas de deixar-nos el seu Curriculum vitae: el consentiment de l’interessat. La base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del consentiment de l’interessat. Per aquesta raó PAIR OF SHOES sol·licita el seu consentiment per al tractament de les dades del seu CV amb la finalitat descrita per a gestionar les dades dels candidats en processos de selecció. El consentiment es prestarà en el cas i en el moment en què un interessat a treballar amb nosaltres empleni aquest formulari i ens faci arribar el seu CV.

 

Consentiment que ens serà prestat en cas i en el moment d’emplenar i enviar-nos la seva adreça de correu electrònic i prémer “ENVIAR”

 

Període CONSERVACIÓ de les dades

PAIR OF SHOES conservarà les dades personals que ens hagi proporcionat en la compra-venda mentre dugui a terme accions i relacions comercials amb vostè i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions fiscals derivades d’aquesta relació contractual.

PAIR OF SHOES conservarà les dades personals que ens hagi proporcionat en la subscripció, sempre que no ens sol·liciti donar-se de baixa del servei de recepció de les nostres ofertes i novetats.

PAIR OF SHOES conservarà les dades personals que ens hagi proporcionat del seu CV en tant no se sol·liciti per la seva part la supressió, rectificació o cancel·lació d’aquests.

 

DESTINATARIS als quals comunicarem les seves dades

a) Quan existeixi contracte de compra-venda els destinataris de les seves dades són el personal de l’empresa i l’administrador de la companyia. També podrien tenir accés a les seves dades les següents empreses de manera directa o indirecta:

 

– Les empreses de missatgeria MRW i FEDEX prestatària del servei de lliurament als clients.

– Els prestadors de serveis tecnològics i informàtics 4AddicTic S.L., Status2 S.L. i TRILOGI THE ECOMMERCE AGENCY, S.L.U

– TRUSTED SHOPS, GMBH, empresa alemanya que PAIR OF SHOES té contractada per a oferir als compradors un servei de Protecció al Consumidor i la possibilitat que els compradors puguin valorar les compres en línia que realitzin a través d’aquest portal web.

TRUSTED SHOPS i PAIR OF SHOES seran corresponsables del tractament de les dades dels clients de PAIR OF SHOES que facin ús del servei de valoració de les compres. La corresponsabilitat només existirà quan els compradors utilitzin el servei de valoració de TRUSTED SHOPS i contestin l’enquesta de valoració de TRUSTED SHOPS. En el marc de la corresponsabilitat, TRUSTED SHOPS podria tractar lliurement les dades que obtingui dels clients per altres finalitats pròpies, havent d’informar els clients sobre aquestes activitats/finalitats pròpies. En cas que el client no estigui d’acord hauria d’abstenir-se de fer servir el servei de valoració de Trusted Shops. Des d’aquest portal web mitjançant un link que reexpedeix a la política de privacitat de TRUSTED SHOPS, els clients de PAIR OF SHOES poden informar-se sobre com TRUSTED SHOPS tractarà les dades dels clients que facin servir el servei de valoració de les compres.

Invitacions per a realitzar valoracions de les compres: PAIR OF SHOES i TRUSTED SHOPS seran corresponsables de l’enviament d’invitacions de valoració als clients del servei de Protecció al comprador de TRUSTED SHOPS. En aquest sentit, s’informa el client que la següent informació de la comanda: adreça de correu electrònic, núm. de comanda, data i hora de la comanda, es transferirà a TRUSTED SHOPS amb la finalitat d’enviar invitacions de valoració al client sobre la seva compra. Només d’aquesta manera (facilitant aquestes dades) és possible relacionar les valoracions amb una comanda determinada. La base jurídica per a transferir les dades de la comanda a TRUSTED SHOPS és el compliment de les obligacions contractuals en virtut de l’art. 6.*1b) *RGPD que es deriven del contracte d’usuari subscrit entre Trusted Shops i el comprador, quan aquest s’hagi registrat a *TRUSTED *SHOPS per a gaudir dels serveis. TRUSTED SHOPS serà la responsable d’enviar la invitació de valoració.
Les seves dades no li seran cedits a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.

 

En aquest sentit, l’informem que les seves dades poden presentar-se a l’Administració Tributària per a complir amb les obligacions fiscals i a les entitats bancàries amb les quals treballa l’empresa.

 

b) En el cas de les subscripcions a les nostres ofertes i novetats: personal del departament de màrqueting de PAIR OF SHOES, la Direcció de la companyia i l’empresa MAILCHIMP com a prestatària del servei de remissió de les nostres ofertes i novetats als subscriptors.

 

 

c) Quan les dades s’hagin facilitat en el seu CV, els destinataris de les seves dades són el personal de Recursos Humans de PAIR OF SHOES que s’ocupi de realitzar/gestionar els processos de selecció.

 

Les seves dades no se cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.

 

DRETS que li assisteixen
Informar-lo que, si ho desitja, pot exercir els drets que el *RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat perquè es van recollir, a l’oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a info.eshop@aro.es o eshop@aro.es amb còpia del seu DNI.

Quant a l’ÀMBIT D’APLICACIÓ, el present Reglament de Protecció de Dades, s’aplicaria a aquelles dades de caràcter personal aportats pel mateix titular, quedant fora de l’àmbit legal que ens ocupa, aquelles dades aportades que corresponguin a un tercer, sent vostè el responsable del consentiment d’aquests, per a ser aportades amb les finalitats que es detallen a continuació. En el cas d’haver procedit a la compra d’un producte, les dades personals de tercers aportats per vostè seran utilitzats únicament per a:

A) La gestió de l’enviament o la verificació de recepció de la mercaderia.

B) Atendre les sol·licituds que vostè o dita tercera ens plantegi.

C) Accedir a les seves dades personals.

D) Sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacta.

E) Sol·licitar la supressió de les seves dades.

F) Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades.

G) Oposar-se al tractament de les seves dades.

H) Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

I) Així mateix, els Usuaris tindran dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades.

 

Les seves dades seran ateses pel nostre departament de Màrqueting i d’Atenció al client.

 

VERACITAT de les dades personals.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a PAIR OF SHOES són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual.