Qualsevol devolució ha de ser informada en els 14 dies naturals posteriors a l’entrega de la comanda per part del servei de transport, sigui o no el destinatari qui rebi el paquet