Avís legal

1. EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 34/2002, DE 11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC (EN ENDAVANT LSSI), PASSEM A INDICAR:

Titular de la pàgina web: Pair of shoes, S.L. (Des d’ara “PAIR OF SHOES”).

Direcció: Plaça Universitat, 8 entlo. 2º
CP: 08007
NIF: B62085477

eshop@aro.es

 

2. PROPIETAT INTEL•LECTUAL I RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS.

  1. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web de PAIR OF SHOES, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars, llevat de la possibilitat de compartir continguts quan PAIR OF SHOES així ho autoritzi.

Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de PAIR OF SHOES estan protegits per la llei.

  1. PAIR OF SHOES no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats a la pàgina web, si escau, segons el que estableix l’article 17 de la LSSI.
  2. PAIR OF SHOES no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel•lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat de PAIR OF SHOES i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual i / o industrial de PAIR OF SHOES o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l’exercici per part de PAIR OF SHOES de totes les accions judicials o extrajudicials que puguin correspondre en exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual el client pot accedir a través de la pàgina web de PAIR OF SHOES, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel•lectual o d’una altra índole. En conseqüència PAIR OF SHOES no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació amb aquests drets.

 

3. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

La present política legal queda subjecta a les lleis espanyoles. Per a QUALSEVOL conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts es sotmeten a la JURISDICCIÓ dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, sempre que AIXÒ no va seguir contrari a què Disposa l’article 29 de la LSSI.

 

4. CONDICIONS D’ÚS.

L’Usuari és compromet a utilitzar la pàgina web, els Continguts i serveis De conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els Seus Continguts o serveis que és prestin a través d’AQUESTA amb Fins o Efectes il•lícits, o lesius d ‘ interessos o drets de TERCERS, o que de QUALSEVOL Altra forma, Pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els Seus Continguts o els Seus serveis o impedir un normal Ús de la mateixa per part d’Altres usuaris.

Aixi MATEIX, l ‘usuari és compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de QUALSEVOL Altra forma, danyar els programes o documents electrònics que és trobin a la pàgina web.

 

5. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT.

PAIR OF SHOES no és fa responsable del contingut de cap dels comentaris que puguin ser accessibles a través USUARIS ja que no revisa, valida, aprova o en cap manera audita el contingut dels comentaris. Aixi com Usuari no podrà en cap cas Fer responsable a PAIR OF SHOES per les inexactituds o incerteses que puguin incloure en cap comentari, no podent a més estendre AQUESTA Responsabilitat a ofenses, amenaces o QUALSEVOL Altre perjudici de QUALSEVOL índole, en el cas que com a usuari, sota l’exclusiva Responsabilitat, decidiu interaccionar de QUALSEVOL manera amb algun dels Continguts.

Sense perjudici del que s’ha indicat, si detecta algun comentari que incomplís o Pogues incomplir les condiciones legals d’aquest lloc web o de les lleis Vigents a Espanya, PAIR OF SHOES posa a la seva DISPOSICIÓ el citat mitjà de contacte: eshop@aro.es . La denúncia de QUALSEVOL comentari  dona lloc a que PAIR OF SHOES procedeixi a la seva ELIMINACIÓ i possi en Coneixement de les autoritats competents a els fets denunciats per si ELS MATEIXOS poguéssin ser Objecte d’un Delicte.

 

6. PROMOCIONS I CONCURSOS.

La participació en promocions i concursos que organitzi PAIR OF SHOES des de la seva Pàgina web es durà a terme mitjançant links o enllaços amb una aplicació de tercers, i s’administrarà des de la pàgina principal d’aquesta aplicació (podent fent ús de les xarxes socials), o en l’espai de l’aplicació allotjada en una pestanya de la Pàgina web.

Així mateix, la participació està exclusivament dirigida a majors de 18 anys de manera que els menors d’aquesta edat, no podran intervenir. En el cas que participi en algun concurs o promoció de la pàgina web de PAIR OF SHOES, s’entendrà que vostè és major de 18 anys, que ha entès i comprès aquest Avís legal i que accepta el seu contingut sense reserves i de manera íntegra. Sense perjudici del que s’ha indicat, cada promoció o concurs tindrà les seves bases legals específiques, que hauran de ser acceptades expressament com a pas previ a la teva participació.

Cal afegir que PAIR OF SHOES només notificarà el/s guanyador/s mitjançant la seva publicació a la Pàgina web o xarxes socials. PAIR OF SHOES mai informarà a través de correu electrònic o postal, SMS, xat o una altra manera que hi hagi per realitzar comunicacions.

En concret, les xarxes socials (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter  Google i Youtube ) no estan associades, ni patrocinades, avalades o administrades de cap manera a les promocions i concursos que realitza PAIR OF SHOES. Quan l’usuari intervingui i proporcioni les seves dades en qualsevol de les promocions o concursos, quedaran registrats en la titularitat d’PAIR OF SHOES i no de les esmentades xarxes socials.

 

7. CONDICIONS PARTICULARS.

Aquest Avís Legal és aplicable per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat de PAIR OF SHOES.

Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web de PAIR OF SHOES, hauran d’acceptar la Política de Privacitat .Dirección: Plaça Universitat, 8 entlo. 2º

CP: 08007
NIF: B62085477